جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استروئید ها چه اثراتی بر روی عضلات و بدن دارد؟

۷ ماه پیش
۹۲۳
استروئید ها باعث رسوایی‌های جهانی شدند. دراکثر مسابقات ورزشی ممنوع شدند. اما آیا استروئیدها مضر هستند؟