جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قتل شبه عمد

۲ هفته پیش
۱۰۴
قتل شبه عمد ما قرار است که امروز درباره نوه دیگری از قتل با شما صحبت کنیم. قتل شبه عمد نوع دیگری از قتل است که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است و این نوع قتل به سه دسته تقسیم می شود. نوع اول زمانی است که قصد فعل وجود دارد اما نتیجه وجود ندارد و عنوان آن عمل مشمول آن جنایاتی که در سال هست نمی شود یعنی آن عمل کشنده نیست که در این صورت قتل شبه عمد است. نوع دوم زمانی است که فرد مرتکب نسبت به موضوع جهل داشته باشد. نوع سوم نیز برای مواقعی است که شخص مرتکب قصد انجام آن فعل را ندارد و به علت خطا به شرط این که عمل آن مشمول عنوانی که جنایات اما محسوب می شود نباشد قتل شبه عمد محسوب می شود. منبع: https://hamyanedalat.com/murder/