جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پاسخ جالب همتی به اتهام زاکانی : روحانی در مدیریت از همه شما بهتر بود اما...

۳ ماه پیش
۷۸۲
پاسخ جالب همتی به اتهام زاکانی: روحانی در مدیریت از همه شما بهتر بود اما...