جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ما را از صدای شجریان محروم کردند !

۳ هفته پیش
۳۹۳
تجمع دوستداران استاد شجریان بر مزار او : نگذاشتند مردم در زمان حیات استاد شجریان با شخصیت او آشنا شوند لحظه‌شماری می‌کردم سال نو هفت سین بر مزار استاد بگذارم روز اول سال نو به خاطر زیارت مزار شجریان به طوس آمدم _