جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

۳ هفته پیش
۱,۵۹۵
سونوگرافی سه بعدی در واقع یک جور تکمیل شده سونوگرافی دو بعدی است که تصویر کاملتری رانشان میدهد. تفاوت سونوگرافی سه بعدی با چهار بعدی این است که در سونوگرافی چهار بعدی ما میتوانیم تحرک جنین را هم مشاهده کنیم مثل لبخند زدن یا خمیازه کشیدن. در سونوگرافی چهار بعدی میتوانیم ناهنجاری هایی مثل  کلیه، آژنزیمری، مثانه، کبد، حفره های قلب، شکاف کام و ... را تشخیص دهیم. این سونوگرافی ها چون توسط امواج صوتی انجام میشود عارضه ای برای جنین ندارند.