جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دست یافتن ناسا به فناوری ارزشمندی که با نخستین پرواز برادران رایت تفاوتی ندارد

۳ هفته پیش
۴۳
دست یافتن ناسا به فناوری ارزشمندی که با نخستین پرواز برادران رایت تفاوتی ندارد