جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شهاب سنگی که آسمان کانادا را نورانی کرد.

۱ هفته پیش
۵۸۹
این شهاب سنگ که یک خط آبی در آسمان از خود بر جای گذاشت، باعث صدها گزارش مختلف به سازمان‌های مشاهده شهاب سنگ شد. اتفاقی که باعث شد برخی‌ها گمان کنند، حمله موشکی رخ داده است.