جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تشخیص ناهنجاری ها با سونوگرافی آنومالی

۱ هفته پیش
۱,۳۷۳
ناهنجاری های جنین یعنی هر گونه ایرادی که چه بیرون از بدن و چه داخل بدن جنین باشد. بررسی ناهنجاری های جنین به طور معمول در حدود 21 هفتگی انجام میشود ولی در ایران به دلیل محدودیت های سن سقط قانونی این کار بین هفته های 18 تا 19 انجام میشود. بهتر است در کنار سونوگرافی آنومالی، اکوکاردیوگرافی برای بررسی دقیقتر قلب جنین هم استفاده شود.