جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ضرورت انجام عکس رنگی رحم

۶ روز پیش
۱,۵۳۴
هیستروسالپنگوگرافی (رادیوگرافی رنگی رحم یا لگن) با تزریق مایع حاجب به داخل حفره رحم برای بررسی حفره رحم و لوله های رحم انجام میشود. عکس رنگی رحم هم جنبه تشخیصی دارد و هم درمانی. در موارد تنگی های خفیف یا انسدادهای جزئی با انجام عکس رنگی رحم مشکل برطرف میشود.