جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ساخت برترین پایگاه فضایی ایران در چابهار ؛ مدار ژئو در تیررس ماهواره های ایران

۲ ماه پیش
۱۴۱
ساخت برترین پایگاه فضایی ایران در چابهار/مدار ژئو در تیررس ماهواره های ایران