جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زمان حال استمراری

۳ روز پیش
۰
یکی از کاربردهای زمان حال استمراری استفاده از آن برای صحبت در مورد برنامه های شخصی خودمان است. سهیل سام با زبان ساده زمان حال استمراری و کاربرد آن را در این ویدئو آموزش داده است. آموزش کاربردی زبان انگلیسی با سهیل سام https://soheylenglish.com/