جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

۲ هفته پیش
۳۰
عضلات هدف حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست ( bar overhead squat ) داخل ران می‌باشد. این تمرین با نام اسکوات پا باز کتل بل تک دست و اسکات پا باز با کتل بل تک دست هم شناخته می‌شود. برای انجام حرکت، پاها را از عرض شانه بازتر کنید، پنجه ها به بیرون باشد و با یک دست کتل بل را نگه دارید و مطابق با تصویر حرکت را انجام بدهید. دقت داشته باشید که هنگام نشستن، پنجه پا در راستای زانو باشد . هنگام نشستن نفس بگیرید و هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید . https://fityar.org/Post/Exercises/bar-overhead-squat تنوع غذایی بالا و مطابق با سفره‌ غذایی ایرانی هیچ محدودیتی برات ایجاد نمی‌کنه. هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی می‌تونی رژیم رو رعایت کنی و با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتون برسید. https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises