جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مشاوره حضوری افسردگی

۲ ماه پیش
۵۹
در دنیای ماشینی امروز افراد ممکن است به علت های مختلف دچار بیماری های روحی مانند افسردگی شوند و خودشان از این موضوع اطلاعی نداشته باشند. افسردگی از جمله بیماری هایی است که کم کم ظهور می کند و به صورت آهسته آهسته تمام زندگی فرد را در بر می گیرد. پس باید در همان لحظه ای که به فکر افتادیم از این حال در بیاییم اقدام کنیم. https://alosalammoshavere.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/