جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اولین تصویر دریافتی از سطح سیاره سرخ در ماموریت مریخ نورد استقامت

۴ ماه پیش
۴,۲۵۴
اولین تصویر دریافتی از سطح سیاره سرخ در ماموریت مریخ نورد استقامت