جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شهاب با 51 سال اعتبار در صنعت تولید لامپ در ایران

۴ ماه پیش
۱۱۲
پارس شهاب با 51 سال اعتبار در صنعت تولید لامپ در ایران https://saveelectric.ir/history-of-pars-shahab-lamp-and-lighting-manufacturing-company/ بیش از 350 مدل تنوع محصول لامپ و روشنایی در طی 51 سال https://saveelectric.ir/brand/pars-shahab/ پارس شهاب روشنایی بخش خانه و زندگی شما!زندگی را با لامپ پارس روشن کنید