جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هفته بیست و سوم بارداری

۲ ماه پیش
۳,۹۳۶
چیزی نمانده شش ماهتان تمام شود. همه روزها و هفته های سخت و پر استرس را پشت سر گذاشته اید. بدن شما هم درست مثل جنین مدام در حال تغییر است. ممکن است سردرد داشته باشید و یا ورمها آزارتان بدهند. قوزک پا یا مچ پاها ورم می کند و... همه این چیزها طبیعی است. فقط باید تمرکزتان را حفظ کنید. شما بیست و سه هفته را پشت سر گذاشته اید اینکه چیزی نیست.