جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حفظ سریع قرآن به روش کدگذاری(کدینگ)جزء۱صفحه۷ب۱

۲ هفته پیش
۵۳
۰۹۳۰۳۲۹۴۵۳۶ ۰۹۱۵۰۲۸۶۸۵۵ حفظ ۱۰ جزء در ۶۰ جلسه