جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پویش مردمی کودکان سایبری (بخش اول )

۱ سال پیش
۲,۱۵۱
فرصت ها و آسیب های موجود در فضای مجازی در تریبت کودکان با توجه به افزایش و سادگی دسترسی کودکان به این فضای جدید. در این ویدیو به توضیح این فرصت ها و آسیب ها بصورت مفصل پرداخته خواهد شد.