جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هفته دوم پاکسازی با مولکول های آب

۲ هفته پیش
۴۷
این هفته مربوط به بخشایش هست و در این هفته باید بنویسید من خودم را بخشیدم در این هفته اول خودتون رو ببخشید و بعد دیگران و بعد اگر شما هم در حق فردی کاری انجام دادید که اونها باید شما را ببخشند تجسم می کنید که آنها هم شما رو بخشیده اند و کلا در این هفته در بخشش و آرامش باشید.