جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

درس اول از فصل پنج ریاضی نهم عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

۲ ماه پیش
۱۲۲
در این تدریس به تمامی مفاعیم قبل و بعد اتحاد مربع دو جمله ای که در کتاب اشاره شده به صورت جامع و کاربدری با مثال های گوناگون در زمان حدو یک ساعت بهش پرداخته ایم توصیه می شه به تمامی دقایق فیلمی به دقت نگاه کنید چون در تک تک دقایق نکته در اسلاید ها اشاره شده تقدیم به همه پسرا و دخترای گلمون