جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ترمیم فیستول و آبسه آئورت و تعویض دریچه بدنبال اندوکاردیت عفونی ( فیلم عمل قلب باز)

۲ ماه پیش
۸۰
اندوکاردیت عفونی به دنبال عفونت باکتریایی یا قارچی سطح اندوکاردی قلب ایجاد می‌شود و عوارض و مرگ‌و‌میر بالایی دارد. ◀️عوامل خطرزای این عفونت عبارتند از: وجود دریچه قلبی مصنوعی، بیماری ساختاری یا مادرزادی قلبی، تزریق وریدی مواد مخدر و سابقه مداخلات تهاجمی اخیر. وجود تب، تعریق شبانه یا نشانه‌های بیماری سیستمیک غیرقابل توجیه در بیماران، باید شک به اندوکاردیت را برانگیزد. ◀️شکل‌گیری اندوکاردیت عفونی مستلزم حضور باکتری یا قارچ در خون و سطح داخلی قلب است که این میکروارگانیسم‌ها توانایی اتصال به آن را داشته باشند. ◀️احتمال اندوکاردیت در بیماران با تب یا تعریق شبانه یا نشانه‌های بیماری سیستمیک غیرقابل توجیه به‌خصوص در حضور هر یک از عوامل خطرزای زیر همواره باید مد نظر باشد: ✔وجود دریچه مصنوعی قلب ✔بیماری‌های دریچه ای قلب ✔بیماری ساختاری یا مادرزادی قلب ✔سابقه اخیر مداخلات تهاجمی (مثلا مراقبت از زخم، همودیالیز) ✔تزریق وریدی مواد مخدر. . ◀️شرح حال بالینی مطابق با اندوکاردیت عفونی شامل ترکیبی از ضایعه قبلی قلب و شواهدی از باکتریمی اخیر می‌باشد. ◀️ممکن است به واسطه عفونت، سلامت ساختاری و عملکردی دریچه‌های قلبی از بین برود. این امر منجر به نارسایی دریچه‌ای و یا انسداد مسیر عبور خون می‌شود. به این ترتیب لازم است در برخی بیماران جراحی مورد توجه قرار گیرد. ◀️همچنین در سوراخ‌شدگی، ازهم‌گسیختگی، پارگی دریچه‌ای یا تشکیل فیستول در دریچه‌ها و آبسه‌های بزرگ اطراف دریچه‌ای نیز جراحی ضروری خواهد بود. ◀️گسترش عفونت از اطراف حلقه دریچه‌ای به میوکارد با افزایش میزان مرگ‌و‌میر همراه بوده و باید در بیماران با بلوک جدید دهلیزی - بطنی به آن مشکوک شد.