جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فانتاکروم پاششی -دستگاه مخمل پاش - دستگاه ابکاری

۴ ماه پیش
۳۳۳
تولید دستگاه مخمل پاش : مخمل پاشی تمام اجسام با استفاده از دو روش چسب پاشی ومخمل پاشی تولید دستگاه ابکاری : ابکاری اجسام با سه مرحله پرایمر- ابکاری-کوتینگ تولید دستگاه هیدروگرافیک وتامین کننده مواد مصرفی 09362022208 09301313308 حقیقی