جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کرونایِ برزیلی با شدت نفوذ 12 برابر هم رسید !

۸ ماه پیش
۹۸۹
شدت نفوذ ۱۲ برابری در سلول‌ های بدن با عفونت بیشتر