جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تومور مرواریدی

۳ ماه پیش
۳۴
جراحی تومور اپیدرموئید (تومور مرواریدی) تومور مرواریدی بیمار خانم ۲۵ساله به دلیل کاهش شنوایی،سردرد و اختلال تعادل که پس از بررسی های CT-SCAN و MRI با تشخیص تومور اپیدرموئید حفره خلفی (تومور مرواریدی) با گسترش به ساقه مغز کاندید عمل جراحی شد شکل ظاهری این تومور در زیر میکروسکوپ شبیه مرواریدی کنار هم چسبیده شده می باشد و منشاء تومور از بقایای سلولهای پوششی در دوران جنینی می باشد. در این بیمار تومور اعصاب شماره ۳ تا ۱۲ مغز را گرفتار کرده بود و چسبندگی به اعصاب فوق و شریان های مغزی و ساقه مغز داشت که به صورت کامل در زیر میکروسکوپ تومور تخلیه شد.و اعصاب فوق خوشبختانه حفظ شد و بعد از عمل بیمار مشکل خاصی نداشت و بیمار پس از ۵ روز با حال عمومی مساعد ترخیص شد https://isbclinic.com/