جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دولت پول واکسن کواکس را پرداخت کرده است

۱ هفته پیش
۲۹۶
روحانی: بدون تردید یکی از مسائل مهم در این مقطع، تامین واکسن است.