جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نمایی از تهران در 60 سال قبل

۵ ماه پیش
۱۹۹
ویدیو مربوط به یکی از خیابان‌های تهران در سال ۱۳۳۹ حدود ۶۰ سال قبل است، این ویدیو را ابراهام رافائل گرفته است.