جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کنایه «مشاور عالی وزیر بهداشت» به طرفداران واکسن آمریکایی

۲ هفته پیش
۵۵۳
کنایه «مشاور عالی وزیر بهداشت» به طرفداران واکسن آمریکایی