جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کامل ترین آموزش همبندی ساختمان (نظارت، اجرا، تست)

۲ هفته پیش
۳۷
در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث همبندی اصلی ساختمان و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت همبندی اصلی ارائه شود. این مجموعه شامل تمامی تصاویر و ویدیوهایی می باشد که برای اجرای همبندی و همچنین نظارت بر اجرای همبندی مورد استفاده قرار می گیرد. جهت دریافت به آدرس زیر مراجعه کنید. http://e-asplus.ir/hmb3100akn