جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اخذ تاییدیه شهرداری و جزئیات طراحی

۵ روز پیش
۱۲
گرفتن مجوز شهرداری برای نما، یکی از آخرین و بدترین کارهایی است که مالک ساختمان تمایل دارد درگیر آن شود. شهرداری تهران به منظور زیباسازی و یکپارچه‌سازی ساختار شهری، به همه‌ی ساختمان‌ها دستور داده است که پیش از اجرا و پیاده‌سازی نما، ابتدا طراحی نمای خود را در اختیار کارشناسان شهرداری قرار دهند و پس از انجام مراحل اداری مربوطه، اگر موفق به اخذ تاییدیه شهرداری شدند، آن گاه به سراغ ساخت نما بروند. گروه شهرسازی و کنترل ساخت و ساز شهر تهران، این کار را برای زیباسازی فضای شهری و هماهنگ بودن عناصر و ساختمان‌های شهری انجام داده است. لذا به تمامی مالکان دستور داده است تا پیش از ایجاد هر نوع تغییراتی در سخت نمای ساختمانشان، ابتدا به اداره‌ی شهرسازی منطقه مراجعه کنند و پس از دریافت تاییدیه، جهت شرکت در جلسات کمیسیون شهری آماده شوند. تیم تخصصی نمادیزاین، در خدمت شماست تا با طراحی اختصاصی نمای ساختمانتان و حضور در جلسات کمیسیون طراحی، تاییدیه‌ی شهرداری را در کمترین زمان ممکن بگیرد و در اختیار شما قرار دهد.