جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ورود هواداران ترامپ به بالکن کنگره آمریکا

۱ هفته پیش
۷۴۴
هواداران ترامپ با شکستن سد نیروهای امنیتی وارد بالکن کنگره آمریکا شدند.