جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

6- مانع اصلی رسیدن ما به درجات و سطوح بالای شادی و شادی واقعی و دائمی چیست؟

۵ ماه پیش
۱۷۱
قسمت 6- آیا اصلاً شادی سطوح و درجات مختلف دارد یا خیر؟ آیا با رویه ای که انسان مدرن امروز درپیش گرفته است، می توان به سطوح و درجات بالای شادی رسید یا اینکه چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟ ریشه و علت اصلی مشکلات فردی و اجتماعی بشر چیست؟ تعریف و شاخص های شادی و ارتباط آن با موفقیت چیست و چرا طبق آمار رسمی دنیا، میزان افسردگی و خودکشی در کشورهای با سرانه درآمد بالا و ظاهراً شاد بیشتر است؟