جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کروم پاش دستگاه آبکاری فانتاکروم-پودرمخمل ترک دستگاه مخمل پاش کسبینو

۸ ماه پیش
۳۵۵
گروه صنعتی گلدفلوک کسبینو در تمام عرصه های شغلی تولید دستگاه آبکاری تولید دستگاه مخمل پاش پودرمخمل ترک وایرانی چسب ضدآب آلمانی فرمول آبکاری حرارتی وپاششی پک مواد آبکاری جوهررنگ آبکاری مواد اصلی فانتاکروم پیستوله دوجزئی فانتاکروم پیستوله تک جزئی اکتیویتور فیلم هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک و...... 09362022208 09301313308 حقیقی