جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش حرکت شنا وی

۲ ماه پیش
۲۲۵
شنا وی (V) یکی از حرکات چند عضله ای در بدنسازی است که عضلات ذوزنقه، دلتوئید قدامی، پشت بازو و بالا سینه را درگیر می کند. https://fityar.org/Post/Exercises/v-push-ups