جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ایرانگردی در یک نگاه

۵ ماه پیش
۱۶۲
این اولین معرفی ایران بود که با مسافرام در مدت هشت روز در دی ماه نود و سه با دوربین گُوپِروهِیرُو سه ساختم سید علیمحمد حسینی