جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی

۵ ماه پیش
۱۶,۸۵۷
دختر مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام داوطلب دریافت اولین واکسن کرونای ایرانی شد.