جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

امواج اطراف ما چگونه است؟

۵ ماه پیش
۷۳
1-نشان دادن وضعیت امواج ها 2-نمودار امواج ها