جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ساخت انواع اتم ها

۵ ماه پیش
۵۷
1-ساخت اتم 2-همراه با جدول و نمودار 3-همراه با بارها و یون های اتم 4-دارای نام اتم ها