جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فشارها بر مایع ها چگونه است؟

۵ ماه پیش
۶۷
1-فشارها بر روی سه مایع 2-در سیاره های متفاوت 3-همراه با فشارسنج