جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

۴ ماه پیش
۳۲
فصل سوم در 12 قسمت بصورت فیلم توضیح داده شده. http://ymoalem.ir لینک دانلود فایل ها به مدت 7 روز و 10 بار قابل دریافت است. http://ymoalem.ir/product/riazi12ef03-edu دوره آموزش فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی دوره آموزش فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی سر فصل مطالب ارائه شده: فصل سوم الگوهای غیرخطی درس ریاضی آمار پایه 12 انسانی سر فصل مطالب ارائه شده: فصل سوم الگوهای غیرخطی درس ریاضی آمار پایه 12 انسانی سر فصل مطالب ارائه شده: فصل سوم الگوهای غیرخطی درس ریاضی آمار پایه 12 انسانی شامل 12 فیلم آموزشی درس 1 : دنبالۀ هندسی: شامل 6 قسمت دنبالۀ هندسی: شامل 6 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دنبالۀ هندسی: شامل 6 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی جلسه 1 درس 1فصل 3ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه 2 درس 1 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه 3 درس 1 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه 4 درس 1 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی جلسه 5 درس 1 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه6آخر درس 1 فصل3 ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : شامل 4 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : شامل 4 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : شامل 4 قسمت جلسه1 درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی ریشه گیری جلسه 2درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی ریشه گیری جلسه 3 درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی توان گویا جلسه 4 درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی توان گویا درس 3 : تابع نمایی : شامل 2 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی درس 3 : تابع نمایی : شامل 2 قسمت آموزش آنلاین ریاضی و آمار پایه دوازدهم رشته علوم انسانی درس 3 : تابع نمایی : شامل 2 قسمت جلسه 1 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی تابع نمایی جلسه 2 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی رشد و زوال نمایی جلسه 1 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی تابع نمایی جلسه 1 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی تابع نمایی جلسه 2 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی رشد و زوال نمایی جلسه 2 درس 3 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی رشد و زوال نمایی جلسه 1 درس 1فصل 3ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه 1 درس 1فصل 3ریاضی و آمار 12 انسانی دنباله هندسی جلسه 2درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی ریشه گیری جلسه 2درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی ریشه گیری جلسه 4 درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی توان گویا جلسه 4 درس 2 فصل 3 ریاضی و آمار 12 انسانی توان گویا علاوه بر لینک دانلود فایل ها شما می توانید از مزایای دوره آنلاین استفاده کنید.(در صورت فعال بودن) شامل:نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ،نوبت دوم و نهایی بصورت آنلاین پاورپوینت ها،متن های آموزشی آنلاین و … بروزرسانی ها: ( اضافه شده به این محصول) مورخ دی ماه 1399 1.سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول تعداد صفحات: یک صفحه امتحان دی ماه – نوبت اول – متوسطه دوم – در قالب Word وPdf 2.دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول تعداد صفحات: سه صفحه امتحان دی ماه – نوبت اول – متوسطه دوم -در قالب Word وPdf 3. دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی نوبت اول تعداد صفحات: سه صفحه امتحان دی ماه – فایل شامل :نمونه سوالات هماهنگ – در قالب Word وPdf جهت دانلود سایر نمونه سوالات از سایت یار معلم دیدن کنید.