جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فیلم هجوم مگس ها به گوشت | سم قوی برای دفع انواع مگس خانگی

۴ هفته پیش
۲۶
مگس ها در هر بار تخمگذاری بین 75 تا 100 تخم می گذارند و هر مگس ماده می تواند در طول عمر خود تا 2000 تخم بگذارد! وجود این تعداد تخم و سپس تبدیل آنها به مگس بالغ در خانه، می تواند به یک فاجعه منجر شود! برای پیشگیری از هجوم مگس ها و نابودی آن ها از سموم حرفه ای و تخصصی استفاده کنید. سم مگس کش حرفه ای را از میهن سم بخواهید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com
امکان ثبت نظر برای این محتوا وجود ندارد