جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گنده گویی های اردوغان ؛ نگاهی به ارتش و قدرت نظامی ترکیه !

۱ ماه پیش
۸۱
گنده گویی های اردوغان ؛ نگاهی به ارتش و قدرت نظامی ترکیه!