جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حاضرید واکسن کرونا بزنید ؟

۷ ماه پیش
۲,۷۱۷
خبرنگار همشهری از مردم پرسیده، چه کسی اول واکسن بزند، شما هم اعتماد می‌کنید؟ پاسخ‌های جالب مردم را ببینید.