جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

می دانید سنگ سبز زمردی نشانه چیست؟ : سرویس عروس زمرد

۳ هفته پیش
۱۱۶
سنگ سبز زمردی از خوشرنگ ترین سنگهای موجود در طبیعت هست. زمرد عاشقان را از بی وفایی محفوظ می دارد. برای قلب مفید بوده و نشانه جاودانگی است. سرویس گردنبند گوشواره سنگ امرالد زمردی به همراه سولیتر دوحلقه امرالد زمردی تیفانی ستی بینظیر و خاص برای بانوان است. و همچنین هدیه ای فراموش نشدنی برای عشقتان. نیم ست زمردی: https://decoricor.com/product/%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4%db%8c-se377/ سولیتر تیفانی: https://decoricor.com/product/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-r1047/