جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کتاب گنجینه حماسه‌های جهان اثر ژرار شالیان

۲ ماه پیش
۱۴۷
"ژرار شالیان" که خود از پژوهشگران و اساتید برجسته ی دانشگاه به شمار می رود، در "گنجینه حماسه های جهان" مجموعه ای ارزشمند فراهم ساخته که آثار حماسی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او برای نگارش "گنجینه حماسه های جهان" به سراغ باشکوه ترین آثار حماسی جهان رفته و از کهن ترین قصه ها، نمونه ای را در کتاب خود آورده است. "دده قورقوت"، " شهسوار ببرینه پوش گرجی"، " غم نامه کوزوو" و "داستان هوئیت زیلو پوشتلی" از جمله داستان هایی هستند که "ژرار شالیان" در "گنجینه حماسه های جهان" معرفی و بررسی نموده است اما از میان تمام این گنج های حماسی، اذعان می دارد که "اودیسه"، "گیل گمش"، "شاهنامه"، مهابهاراتا"و "هایکه ها" شاهکار به حساب می آیند و از میان این پنج اثر شاهکار، "شاهنامه ی فردوسی" گنجی بی نظیر و تکرار نشدنی است.