جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

انتظارات اشتباه از روان درمانی و روانکاوی

۱ هفته پیش
۱۲
بسیاری از افراد مسئولیت گریز، انتظار دارند که بعد از جلسات روانکاوی به آنها گفته شود که تمام تقصیرها و کوتاهی ها از سمت خانواده توست درنتیجه تو هیچ کاری نباید انجام بدهی چون خانواده تو تغییری نمی کنند. درحالیکه حتی اگر فرد از سمت خانواده آسیب های جدی دیده باشد ، بعد از واقف شدن بر مشکلات و مسائلش مسئول 100درصد کارها و رفتارهای خودش است وباید جهت اصلاح رفتارهای خود تلاش کند و شاید سختیهای زیادی را هم در این راه متحمل شود.