جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سن مناسب برای انجام ماموگرافی

۱ هفته پیش
۳۰۲
ماموگرافی یک تکنیک تشخیصی است که برای بررسی پستان اعم از وجود ضایعات غیر نرمال، بزرگ و کوچک بودن عضو، غیر قرینه بودن استو در کل هر گونه ضایعه در پستان را میتوانیم بررسی کنیم. به طور عمده از سن 40 سال انجام میشود ولی الان پروتکل ها 35 سال را پیشنهاد میکنند. ماموگرافی خط اول تشخیص است و اگر ضایعه ای در ماموگرافی ببینیم حتما به منزله ی سرطان نیست تنها به معنای یک ضایعه تصویری است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.