جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کتاب ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن

۲ هفته پیش
۷
جری مولر در این کتاب به سراغ همین نظرات رفته است. او تاریخچه‌ای را ارائه کرده است که به این سوال، پاسخ می‌دهد: چگونه ایده سرمایه داری در اندیشه غربی تکوین و تکامل یافته است. این کتاب نظرات اندیشمندان مختلفی را مانند هابز، آدام اسمیت، ادموند برگ، هگل، مارکس، متیو آرنولد و نیز روشنفکران کمونیست، فاشیست و نئولیبرال قرن بیستم در خود جای داده است. همچنین به بررسی پیامدهای سرمایه‌ داری و استلزامات آتی آن می‌پردازد. از نکات مثبت کتاب ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن می‌توان به جامع‌نگر بودن و ارائه افکار مختلف اشاره کرد. ترجمه خوب و همچنین ارجاعاتی که به متون اصلی اندیشمندان داده شده است نیز از مزیت‌های این اثر است. www.vafamedia.ir