جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

موزیک شریان دانیال منجزی

۲ هفته پیش
۱۷
(ترانه نویس این اهنگ زیبا دانیال منجزی است) متن ترانه: لبخند تو در یاد من شور و نشاطم دست تو پیمان ما انگشتری که روزی نهادم دست تو هنوز تویی در روح من روح و روانم دست توست جدا شده از عالمم تنفسم در عشق توست جریان خونی در رگم حیات من وابسته ات کبوتر بام تو ام پرواز من در دست توست شریان خونی در رگم حیات من وابسته ات کبوتر بام تو ام پرواز من در دست توست... ------------------------------------- لبخند تو در یاد من شور و نشاطم دست تو پیمان ما انگشتری که روزی نهادم دست تو هنوز تویی در روح من روح و روانم دست توست جدا شده از عالمم تنفسم در عشق توست...