جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی یک کارآفرین از میان مسلمانان چین در شهر کاشغر

۳ هفته پیش
۲۳
شهر کاشغر در جنوب شین جیانگ به عنوان یک مرکز تجاری در جاده افسانه ای ابریشم شناخته میشود که زمانی چین باستان را به غرب متصل میکرد. «مردان عبدالحمید» در کاشغر صاحب یک کافی شاپ است که در آن «قهوه کاشغر» با ترکیب ادویه های محلی درست میکند. نتیجه، ترکیبی بی نظیر است که بازدیدکنندگان را به گذشته های افسانه ای شهر میبرد.