جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شاهنامه خوانی در موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم

۳ هفته پیش
۱۵
شاهنامه خوانی در موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم توسط کورش آقایی کاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم و موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم www.semiromi.ir https://t.me/rtsemirom instagram.com/semiromrt